برند ژیوار شامل چهار زیر مجموعه می باشد که عبارت اند از :

درباره ژیوار

برند ژیوار با بیش از یک دهه سابقه در بخش های مختلف برای خدمت به کشور عزیزمان ایران و همچنین در راستای سلامت مردم عزیزمان فعالیت می کند که تمامی تلاش و کوششمان را در این امر مهم به کار گرفته ایم.