گروه بازرگانی

گروه بازرگانی دکتر مهرکیش

در گروه بازرگانی دکتر مهرکیش افتخار داریم که با تهیه و خرید دست اول محصولات دارویی و بهداشتی دام وطیور و همچنین فراهم کرده و در دسترس مردم قرار دهیم تا با توجه به قیمت مناسب و راحتی مراحل سفارش و خرید سلامت و بهداشت جامعه با توجه به اهمیت وجود دام و طیور و همچنین دام کوچک در زندگی مردم و روابط بهداشتی وسلامت حیوانات و انسان این امر مهم را فراهم گردد.