گروه تخصصی درمانی

گروه تخصصی درمانی دکتر مهرکیش

در گروه درمانی دکتر مهرکیش با توجه به نیروی مجرب و متخصص و آموزش دیده طبق مقررات سازمان دامپزشکی کشور و استفاده از پیشرفته ترین دستاوردهای علمی و عملی روز دنیا و همچنین انجام آزمایشات دقیق توسط آزمایشگاهی ژیوار با دستگاه های کاملاً پیشرفته و کامل از نظر تکنولوژی روز دنیا به آزمایش ، تحلیل و نتیجه گیری و سپس درمان دام و طیور می پردازیم.

آزمایشگاهی